Cutters – parturikampaajan rekrykoulutus

Ilmainen

Tartu nyt tilaisuuteen ja opiskele luovalle kampaamoalalle alan johtavassa koulussa! Koulutus on ilmainen. Koulutus tapahtuu 1.2. – 29.5.2023.

Koulutus on suunnattu työttömille työnhakijoille tai työttömyysuhan alla oleville. Hakuaika päättyy 6.1.2023.

Hae tähän koulutukseen

RekryKoulutus takaa valmistuneille opiskelijoille vakituisen työpaikan sekä kilpailukykyisen palkan jatkuvasti kasvavassa Cutters -parturikampaamoketjussa. Koulutuksesta vastaa Helsingin ydinkeskustassa vuodesta 1985 parturikampaajia kouluttanut Koulutus-Centerin great cut academy.

Koulu sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa osoitteessa Kalevankatu 12. Katso koulun sijainti tässä.

Cutters-logo

Cutters on Pohjoismaiden innovatiivisin ja nopeimmin kasvava parturikampaamo-konsepti. Cuttersilla ei tehdä eroa asiakkaiden välillä vaan tarjotaan kaikille asiakkaille tehokas hiustenleikkaus samaan hintaan. Cutters hyödyntää toiminnassaan uusinta teknologiaa, minkä vuoksi parturikampaamossa käynti tai työskentely ei koskaan ole ollut helpompaa.

Yrityksen asiakastyytyväisyys on kyselyn mukaan 9/10 ja työntekijätyytyväisyys 3,8/4.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö
Koulutuksen tavoitteena on opettaa parturi-kampaajan ammatissa tarvittavat tiedot ja taidot niin, että opiskelijalla on koulutuksen jälkeen valmiudet liiketyöskentelyyn. Koulutuksen kokonaiskesto on noin neljä kuukautta (80 pv), joka sisältää kolmen kuukauden opintojakson Koulutus-Centerissä sekä kuukauden kestävän käytännön harjoittelun Cuttersin pääkaupunkiseudulla sijaitsevissa liikkeissä.

Koulutukseen sisältyy:
· tieto- ja tekniikkapuoleinen koulutus leikkaustekniikoista
· käytännön harjoitukset kouluttajien ohjauksessa
· asiakasharjoitukset
· kirjallinen materiaali kaikista opetuksen osa-alueista
· online-materiaali / tekniikkakoulutusvideot, joiden käyttöön opiskelijalla on oikeus vuosi koulutuksen jälkeen
· parturi-kampaajan työvälineet (leikkauskone, neljä tekopäätä, harjat, kammat, klipsit, suihkupullot, sakset jne.)

Koulutus on osallistujalle maksuton. Koulutuksen ajalta opiskelijalle voidaan (edellytysten täyttyessä) maksaa työttömyysetuutta, kulukorvausta sekä työttömyysetuuden korotusosaa.

Yhteistyössä

Kenelle koulutus sopii?
Koulutus sopii henkilölle, joka taustansa ja ominaisuuksiensa puolesta soveltuu ammattiin, joka vaatii hyviä sosiaalisia taitoja ja on käsityövaltainen. Opiskelijavalinnassa painotetaan luovuutta, kädentaitoja sekä soveltuvuutta ihmisläheiseen asiakaspalvelutyöhön sekä työskentelyyn liikeympäristössä.

Koulutukseen valittavan tulee olla työtön tai työttömyysuhan alainen, ja hänen asiakkuutensa TE-toimistossa tai kuntakokeilussa tulee olla voimassa. Valittavalta edellytetään lisäksi hyvää suomen tai englannin kielen taitoa (eduksi katsotaan, jos pystyy molemmilla kielillä pärjäämään työelämän tilanteissa).

Hakeminen ja valintaprosessi
Koulutushakemuksen pääset täyttämään sivun alalaidassa olevan ’Hae tähän koulutukseen’ -painikkeen kautta. Voit myös jättää paperihakemuksen TE-toimistoon / kuntakokeilun toimipisteeseen (koulutusnumero on 710492). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman vahvaa tunnistautumista (esim. verkkopankkitunnukset), sinun tulee vahvistaa hakemuksesi henkilökohtaisesti TE-toimistossa / kuntakokeilun toimipisteessä ennen hakuajan päättymistä.

TE-toimisto ja kouluttaja tekevät RekryKoulutuksen esivalinnan koulutushakemusten perusteella. Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille soveltuvuutta ja motivaatiota koulutukseen ja parturi-kampaajan työhön. Kouluttaja ja Cutters Finland Oy haastattelevat esivalinnasta jatkoon edenneet hakijat, joista soveltuvimmat valitaan koulutukseen.

Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata verkkopalvelussa www.tyomarkkinatori.fi > Oma asiointi – Henkilöasiakas > Työvoimakoulutus.

Huomioithan, että koulutushakemus on sitova, eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut osallistumaan koulutuksen valintaprosessiin ja aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli perut hakemuksen, et osallistu koulutuksen valintatilaisuuteen, tai et aloita koulutusta, TE-toimisto/kuntakokeilu selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (TTL 2 a luku 9 § 7 a-7 b sekä 2 a luku 10 §).

Hae tähän koulutukseen

Kysy lisää!
Lisätietoa koulutuksen sisällöstä saat Koulutus-Centeristä: puh. 09 6856110 tai sähköpostissa koulutuscenter@gmail.com

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat Koulutusneuvonnasta: p. 0295 020 702 (ma-pe klo 9.00-16.15) tai www.facebook.com/koulutusneuvonta

Koulutuksen esittely te-toimiston sivuilla tässä.

Cutters-logo

Free Cutters Hairdresser Training

The training is free. The training takes place 1.2. – 29.5.2023.

Applications must be sent before 6.1.2023.

Apply to the training

Course description
Do you want to become a hairdresser in the Cutters hairdressing chain? Take the opportunity and study hairstyling in the industry’s leading school! Recruitment training guarantees graduated students a permanent job and competitive salary in the ever-growing Cutters hairdressing chain. The training is provided by great cut academy of Koulutus-Center in the heart of Helsinki. The academy was established in 1985.

Cutters is the most innovative and fastest growing hairdressing concept in the Nordic countries. Cutters do not make a difference between customers, but offers all customers an effective haircut at the same price. Cutters utilizes the latest technology in their operations; it has never been easier to visit or work at a hairdresser. According to the survey, the company’s customer satisfaction is 9/10 and employee satisfaction is 3.8/4.

The goals and content of the training
The aim of the training is to teach the knowledge and skills needed in the hairdresser´s profession so that the student has the ability to work after the training. The total duration of the training is approximately four months (80 days), which includes a three-month course in the academy and a month’s practical training in one of the Cutters salons in the Helsinki Metropolitan Area.

Training includes:
· Information and technical training on cutting techniques
· Practical exercises under the guidance of trainers
· Customer exercises
· Written material for all aspects of teaching
· Online material / technical training videos which the student has the right to use one year after training
· Hairdresser tools (cutting machine, 4 mannequin heads, brushes, combs, clips, spray bottles, scissors, etc.)

The training is free of charge for the participant. During the training period, the student may (if the conditions are fulfilled) be entitled to unemployment benefit as well as a supplementary amount and compensation for expenses.

Who is the training suitable for?
Training is targeted at jobseekers who are suitable for a profession that requires good social skills and is labour-intensive. In the student selection emphasis is given to the applicant’s creativity, craftsmanship and suitability for customer service and working in a business environment.

You can apply to the training if you are unemployed or under the threat of becoming unemployed. You must also be registered as a jobseeker at TE services or local government pilot on employment. In addition, students are required to have a good knowledge of either Finnish or English (it is considered an advantage if you are able to use both languages in work situations).

How to apply?
Apply to the program either by filling in an electronic application via Apply to the training -button at the bottom of this page or by filling a paper application with the TE Office / local government pilot on employment (the course number is 710492). If you fill in an electronic application without strong identification (f. eg. online banking codes), you must confirm your application at TE Office or local government pilot on employment before the end of the application period.

Selection process
The selection process for the programme is two-phased. In the first phase, the TE services, together with the trainer, makes a pre-selection based on the written applications. Therefore it is important for the applicants to highlight their suitability and motivation for the training as well as hairdressers profession in the application. The trainer and Cutters Finland Ltd will interview the applicants who have passed the first phase. Based on the interviews, the most suitable applicants are selected for the training.

You can follow the processing of your application at www.tyomarkkinatori.fi  > E-services – Personal Customers > Työvoimakoulutus.

Please note that the application is binding and cannot be canceled without a valid reason. By submitting an application to this training, you agree to participate in the selection process and start the training should you be selected. If you cancel your application, do not take part in the selection process or start the training, the TE Office/local government pilot on employment will determine your right to the unemployment benefit (TTL 2 a chapter 9 § 7 a-7 b and 2 a chapter 10 §).

Ask more!
For more information on the content of the training, contact Koulutus-Center: tel. 09 6856110 or send an e-mail to koulutuscenter@gmail.com

For questions on how to apply to the program or the benefits during the program, please contact TE telephone services (in English): tel. 0295 020 713 (Mon-Fri 9.00 – 16.15) or www.facebook.com/koulutusneuvonta

Read more of the training on TE Services website here

Apply to the training